Za příznivého počasí se žáci navštěvující školní družinu vydali na procházku a s vlastnoručně vyrobenými draky uspořádali drakiádu.

Comments are disabled.