Zápis do Mateřské školy v Habrech pro školní rok 2022/2023 proběhne ve dnech 9. 5. 2022 – 10. 5. 2022 od 7.00 hod. do 15.00 hod. v nové budově Základní školy Habry ( 2.patro – ředitelna).

  Děti budou do MŠ přijímány podle platné Směrnice pro přijetí dětí do mateřské školy. Přednostně budou přijímány děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího věku (tj. děti narozené do 31.8.2019, včetně).

  Nabízíme:

  • preventivní logopedickou péči s odborným vedením klinické logopedky
  • divadelní představení pro děti v MŠ
  • předplavecký výcvik pro nejstarší děti v krytém bazénu v Havlíčkově Brodě
  • možnost výběru mezi odpočinkem při pohádce a spánkem na lůžku
  • akce s dětmi spojené s dodržováním tradic na Vysočině
  • anglický kroužek pro děti s povinným předškolním vzděláváním

  Máte-li o naší mateřskou školu zájem, přijďte se osobně podívat ve dni otevřených dveří 3. 5. 2022 dopoledne od 9.00 do 11.00 hodin a odpoledne od 14.00 do 15.00 hodin. Rády Vám zodpovíme Vaše dotazy a seznámíme Vás i Vaše ratolesti s prostředím naší mateřské školy.

   

  Zápis pro ukrajinské děti s dočasnou ochranou do Mateřské školy v Habrech pro školní rok 2022/2023 proběhne ve dnech 20. 6. – 21. 6. 2022  od 7.00 hod. do 15.00 hod. v nové budově Základní školy Habry ( 2.patro – ředitelna) – V Zahradách 18, Habry.
  Potřebné tiskopisy jsou k dispozici v MŠ a na webových stránkách : www.zshabry.cz