Prosíme zákonné zástupce nepřijatých dětí, aby se dostavili ve dnech 25.-26.5. (od 9:00-15:00 hodin) a 27.5. (od 8:00-12:00 hodin) do Mateřské školy pro Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání.

pis do MŠ pro školní rok 2021/2022 proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole

Na základě mimořádných opatření vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s šířením koronaviru dochází ke změně formy zápisu.

Rodiče pouze vyplní žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a doloží potvrzení o očkování dítěte, které vydá praktický lékař pro děti a dorost. Formuláře si rodiče vytisknou sami (viz přílohy níže), popř. si je vyzvednou po předchozí domluvě ve škole, a doručí je na adresu školy

v období od pondělí 3. května do pátku 14. května 2021.

Vyplněné a podepsané formuláře mohou rodiče doručit jedním z následujících způsobů:

poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry

osobním doručením v obálce do poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu do budovy základní školy (V Zahradách 18)

doručením do datové schránky – wszuwev

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)

Po přijetí žádosti bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno. Registrační čísla budou rodičům zaslána prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávou.

Výsledky (seznam přijatých dětí) budou zveřejněny pod registračním číslem na webových stránkách školy a na vchodových dveřích základní i mateřské školy dne 24. května 2021.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční po ukončení mimořádných opatření (termíny budou včas zveřejněny).

V případě dotazů volejte na telefonní číslo – 731 495 151 nebo 604 335 499.

Děti budou do MŠ přijímány podle platné Směrnice pro přijetí dětí do mateřské školy.

Nabízíme:

  • preventivní logopedickou péči s odborným vedením klinické logopedky
  • divadelní představení pro děti v MŠ
  • předplavecký výcvik pro nejstarší děti v krytém bazénu v Havlíčkově Brodě
  • možnost výběru mezi odpočinkem při pohádce a spánkem na lůžku
  • ranní přivádění dojíždějících dětí od autobusových spojů do MŠ
  • akce s dětmi spojené s dodržováním tradic na Vysočině