Potřebné tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo v mateřské  škole.

Děti budou do MŠ přijímány podle platné Směrnice pro přijetí dětí do mateřské školy.

Nabízíme:

  • preventivní logopedickou péči s odborným vedením klinické logopedky
  • divadelní představení pro děti v MŠ
  • předplavecký výcvik pro nejstarší děti v krytém bazénu v Havlíčkově Brodě
  • možnost výběru mezi odpočinkem při pohádce a spánkem na lůžku
  • ranní přivádění dojíždějících dětí od autobusových spojů do MŠ
  • akce s dětmi spojené s dodržováním tradic na Vysočině