Zástupkyně ředitelky pro MŠ : Lucie Čermáková, DiS.

Další pedagog: Lucie Radová, DiS.

I. třída – Sluníčková – Marcela Pazderková (2,5 – 4 leté děti)

II. třída – Večerníčková – Eva Procházková (4,5 – 6,5 leté děti)

III. třída – Jablíčková – Dana Jelínková (3 – 4,5 leté děti)

IV. třída – Hrušková – Lucie Čermáková, DiS. (4,5- 6,5 leté děti)