CO POTŘEBUJÍ DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

  • Obuv na přezutí, oblečení na pískoviště, náhradní ponožky a spodní prádlo, pyžamo na spaní, látkový kapesník na vycházky, holínky, pláštěnka, odpočívací mladší děti (2,5-4 roky) jednorázovou nepropustnou podložku do postýlky, reflexní bezpečnostní vesta (podepsat)
  • Sponzorský dar rodičů: 3 balení papírových kapesníků po 100 kusech v papírové krabičce, 10 ks velkých čtvrtek A3, 10 ks malých čtvrtek A4, tekuté lepidlo, 1 složka barevných papírů, trojhranné silné pastelky, 50 Kč (papíry do kopírky, pracovní sešity nebo listy, ostatní materiál)
  • Nově přijaté děti: plastový hrneček s atestem (podepsat)

 

Úřední hodiny během hlavních prázdnin:

1. 7. – 9. 7. 2021 – 8:00 – 11:00 hodin

23. 8. – 31. 8. 2021 – 8:00 – 11:00 hodin

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH  JE OTEVŘENA OD 6:15 – 15:30 hodin

SCHÁZENÍ DĚTÍ:
OD 1.7.- 16.7. – SLUNÍČKOVÁ TŘÍDA
OD 19.7.- 30.7. – VEČERNÍČKOVÁ TŘÍDA
DĚTI PO OBĚDĚ SI MŮŽETE VYZVEDÁVAT OD 11:30-12:00 VE SLUNÍČKOVÉ TŘÍDĚ, OD 19.7. VE VEČERNÍČKOVÉ TŘÍDĚ

ODCHÁZENÍ DĚTÍ: VŽDY SE ODPOČÍVÁ V JABLÍČKOVÉ TŘÍDĚ

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Srpen 2021 – provoz MŠ přerušen dle §3 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 ve znění novely vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání.

Prázdninový provoz bude ukončen v pátek 30. července 2021.

 V době přerušení provozu MŠ (srpen) budou zákonní zástupci dětí od úplaty osvobozeni. Rodiče, kteří nebudou v červenci dávat své dítě do MŠ a budou požadovat snížení úplaty za tento měsíc, si musí podat písemnou žádost o snížení úplaty. Úplata bude snížena o polovinu stanovené základní částky.
Žádost je nutné podat do 11. 6. 2021.

Informace k odhlašování obědů

Odhlašování obědů lze provádět přes internet v záložce objednávka obědů průběžně a nejpozději ráno do 7.30 hodin, v nejnutnějších případech lze také ráno do 7.30 telefonicky odhlásit oběd u  vedoucí školní jídelny p. Prajznerové (569 441 282).

Zřízení inkasa na stravné a úplaty za školní družinu a mateřskou školu

Od ledna 2018 přecházíme na bezhotovostní úhrady za stravování a úplaty za ŠD a MŠ. Je třeba, aby si každý rodič  dítěte, ve svém bankovním ústavu zajistil povolení inkasa za výše uvedenými účely a potvrzení zaslal třídním učitelům. Zřízení povolení inkasa je možno provést přímo v bance (banka potvrdí obdržený tiskopis) nebo přes internetové bankovnictví (je nutné  si  vygenerovat potvrzení a připojit ho k obdrženému tiskopisu). Potvrzení o zřízení inkasa je nutné do školy dodat. Pokud naši školu (ZŠ a MŠ)navštěvují sourozenci, stačí 1 souhlas. Každý si pečlivě spočítá měsíční výši plateb a podle toho nastaví dostačující výši inkasa.

Provoz MŠ je od 1.9.2020 od 6.15 do 16.00 hodin. Děti přicházejí zpravidla do MŠ do 8 hodin, po domluvě s učitelkou mohou přicházet i v průběhu dopoledne (viz. Školní řád MŠ).
Děti s povinným předškolním vzděláváním jsou povinně přítomny v MŠ od 7.45 do 11.45 hodin!

Omlouvání dětí: Pokud dítě nepůjde do MŠ, omluví ho rodiče od 6.45 do 7.15 hodin osobně nebo telefonicky.

Do 1.patra MŠ z hygienických důvodů choďte bez venkovní obuvi (vlastní návleky nebo přezůvky) . Lze použít návleky z MŠ.

Návštěva divadelních společností v MŠ: Na každé představení vybíráme vstupné podle ceny, kterou si určí divadla. Začátek bývá v 8.30 hodin.

Provádíme sběr starého papíru, pomerančové kůry (září, říjen 2020).