Zahájení školního roku 2021/2022

Provoz bude zahájen standartním způsobem 1. září 2021 (žáci 1. ročníku na MěÚ v Habrech – 8.00 h, žáci 2.-9. ročníku v kmenových třídách – 8.30 h). Žáci 2. – 9. ročníku se podrobí preventivnímu screeningovému testování 1., 6. a 9. září 2021, žáci 1. ročníku 2., 6. a 9. září. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). V takových případech je nutné 1. září doložit doklad o očkování nebo o prodělaném onemocnění.

Ve škole, školní družině a školní jídelně budou dodržována hygienická a proti epidemická opatření dle mimořádného opatření MZd, žáci s nimi budou seznámeni po příchodu do školy.

Všichni žáci budou povinni nosit ve společných prostorech respirátor nebo chirurgickou roušku.  Vybavte, prosím, děti dostatečným počtem roušek či respirátorů.

Provoz školní družiny a školní jídelny bude zahájen standartním způsobem.

Zákonným zástupcům a cizím návštěvníkům bude vstup umožněn pouze se zakrytím dýchacích cest.

 

Projekt Recyklohraní

Projekt Recyklohraní je dočasně pozastaven. Nenoste do školy vysloužilé elektrospotřebiče, baterie, tonery……

 

Zřízení inkasa na stravné a úplaty za školní družinu a mateřskou školu

Od ledna 2018 jsme přešli na bezhotovostní úhrady za stravování a úplaty za ŠD a MŠ. Je třeba, aby si každý rodič  dítěte, ve svém bankovním ústavu zajistil povolení inkasa za výše uvedenými účely a potvrzení zaslal třídním učitelům. Zřízení povolení inkasa je možno provést přímo v bance (banka potvrdí obdržený tiskopis) nebo přes internetové bankovnictví (je nutné  si  vygenerovat potvrzení a připojit ho k obdrženému tiskopisu). Pokud naši školu (ZŠ a MŠ)navštěvují sourozenci, stačí 1 souhlas. Každý si pečlivě spočítá měsíční výši plateb a podle toho nastaví dostačující výši inkasa.

Rozpis vyučovacích hodin – 1. stupeň

1. hodina             7.25 – 8.10 hodin
2. hodina             8.20 – 9.05 hodin
3. hodina             9.25 – 10.10 hodin
4. hodina           10.20 – 11.05 hodin
5. hodina           11.15 – 12.00 hodin

při odpoledním vyučování – po 4. vyučovací hodině – oběd
5. hodina           11.45 – 12.30 hodin
6. hodina           12.40 – 13.25 hodin
7. hodina           13.35 – 14.20 hodin

Rozpis vyučovacích hodin – 2. stupeň

1. hodina             7.25 – 8.10 hodin
2. hodina             8.20 – 9.05 hodin
3. hodina             9.25 – 10.10 hodin
4. hodina           10.20 – 11.05 hodin
5. hodina           11.15 – 12.00 hodin
6. hodina           12.40 – 13.25 hodin
7. hodina           13.35 – 14.20 hodin
8. hodina           14.30 – 15.15 hodin