Úřední hodiny během prázdnin

29. 6. – 3. 7. 2020 (pondělí – pátek) – 8.00 – 11.00 hodin

24. 8. – 31. 8. 2020 (pondělí – pondělí) – 8.00 – 11.00 hodin

Sběr papíru a pomerančové kůry

Sběr papíru a pomerančové kůry se vzhledem k aktuální situaci přesouvá na začátek dalšího školního roku (září, říjen 2020).

Po projednání se zřizovatelem vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Habry mimořádné volno (§ 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon) ve dnech 29. 6. (pondělí) a 30. 6. 2020 (úterý). Školní rok bude ukončen v pátek 26. června 2020.

Znovuotevření školy pro žáky 6. – 8. ročníku

– zahájení výuky 8. a 9. 6. 2020 v 8. 00 hod. (příchod do šaten 7.45 – 8. 00 hod.)

– 6.ročník ve dnech úterý a čtvrtek od 8. 00 hod. do 11. 30 hodin

– 7. ročník ve dnech úterý a čtvrtek od 8. 00 hod. do 11. 30 hodin

– 8. ročník ve dnech pondělí a středa od 8. 00 hod. do 11. 30 hodin

– před vstupem do školy každý žák odevzdá čestné prohlášení

– vstup do budovy bude umožněn pouze žákům

– každý žák bude mít minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

– pro žáky, kteří se nebudou účastnit konzultací ve škole, bude i nadále probíhat online výuka

– z kapacitních důvodů nebude pro žáky 2. stupně zajištěno stravování ve školní jídelně

–  bude prováděna pravidelná dezinfekce školního prostředí dle hygienických a epidemiologických opatření

Znovuotevření školy pro žáky 1. stupně

zahájení výuky 25. 5. 2020

při prvním vstupu do školy zákonný zástupce nebo žák odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (viz příloha níže), doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory uvedené v čestném prohlášení, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

– pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna

– nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit

– pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni rodiče s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka, o podezření se bude informovat spádová hygienická stanice, ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka

– každý žák bude mít minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

– vzdělávací a zájmové aktivity se budou uskutečňovat pravidelně každý den od 7. 25 – do 16. 00 hodin; vzdělávací aktivity 1. a 2. třídy 7. 25 – 10. 20 hodin, pro zájemce zájmové aktivity do 16. 00 hodin v kmenové třídě; vzdělávací aktivity 3. až 5. třídy 7. 25 – 11. 05 hodin, pro zájemce zájmové aktivity do 16. 00 hodin v kmenové třídě

– úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu)

– budovy školy budou otevřené od 7. 00 hodin

– vzdělávací a zájmové aktivity se budou realizovat ve skupinách, složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020, o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy, žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020

– bude prováděna pravidelná dezinfekce školního prostředí dle hygienických a epidemiologických opatření

– v případě zájmu bude umožněno stravování ve školní jídelně

Znovuotevření školy pro žáky 9. ročníku

– zahájení výuky 11. 5. 2020 v 7. 25 hod.

– výuka se bude uskutečňovat každé pondělí, středu a pátek až do termínu přijímacího řízení na střední školy; časový rozvrh 7. 25 – 9. 05 (čas může být upraven dle požadavku a zájmu žáků)

– obsahem bude učivo z předmětů přijímací zkoušky (ČJ, M), cílem bude příprava na přijímací zkoušku

– 11. 5. 2020 před vstupem do školy každý žák odevzdá čestné prohlášení

– vstup do budovy bude umožněn pouze žákům

– každý žák bude mít minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

Zřízení inkasa na stravné a úplaty za školní družinu a mateřskou školu

Od ledna 2018 jsme přešli na bezhotovostní úhrady za stravování a úplaty za ŠD a MŠ. Je třeba, aby si každý rodič  dítěte, ve svém bankovním ústavu zajistil povolení inkasa za výše uvedenými účely a potvrzení zaslal třídním učitelům. Zřízení povolení inkasa je možno provést přímo v bance (banka potvrdí obdržený tiskopis) nebo přes internetové bankovnictví (je nutné  si  vygenerovat potvrzení a připojit ho k obdrženému tiskopisu). Pokud naši školu (ZŠ a MŠ)navštěvují sourozenci, stačí 1 souhlas. Každý si pečlivě spočítá měsíční výši plateb a podle toho nastaví dostačující výši inkasa.

Rozpis vyučovacích hodin – 1. stupeň

1. hodina             7.25 – 8.10 hodin
2. hodina             8.20 – 9.05 hodin
3. hodina             9.25 – 10.10 hodin
4. hodina           10.20 – 11.05 hodin
5. hodina           11.15 – 12.00 hodin

při odpoledním vyučování – po 4. vyučovací hodině – oběd
5. hodina           11.45 – 12.30 hodin
6. hodina           12.40 – 13.25 hodin
7. hodina           13.35 – 14.20 hodin

Rozpis vyučovacích hodin – 2. stupeň

1. hodina             7.25 – 8.10 hodin
2. hodina             8.20 – 9.05 hodin
3. hodina             9.25 – 10.10 hodin
4. hodina           10.20 – 11.05 hodin
5. hodina           11.15 – 12.00 hodin
6. hodina           12.40 – 13.25 hodin
7. hodina           13.35 – 14.20 hodin
8. hodina           14.30 – 15.15 hodin