Aktivity školy

Další aktivity školy:

 • lyžařský výcvik pro 1. a 2. stupeň
 • škola v přírodě
 • zdravotní TV
 • pohybové hry
 • plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník
 • úřad práce- volba povolání žáků 8. a 9. ročníku
 • „První pomoc – záchrana života“ – zdravotní kurz žáků 8. ročníku
 • testy SCIO – hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. ročníku
 • dopravní výchova žáků 4. ročníku
 • účast žáků v soutěžích a olympiádách
 • vydávání školního časopisu žáky
 • činnost žákovské samosprávy
 • projekt Ovoce a zelenina do škol
 • projekt Mléko do škol
 • žákovská knihovna
 • veřejná vystoupení žáků
 • tematické výstavy žákovských prací
 • cvičení v přírodě, výlety, exkurze
 • besedy
 • spolupráce s Okresní nemocnicí v Havlíčkově Brodě – výroba dárečků pro dětské pacienty