Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole

Na základě mimořádných opatření vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s šířením koronaviru dochází ke změně formy zápisu.

Rodiče pouze vyplní formuláře (žádost o přijetí k povinné školní docházce, zápisní list, popř. žádost o odklad PŠD), které si vytisknou sami (viz přílohy níže), popř. si je vyzvednou po předchozí telefonické domluvě ve škole, a doručí je na adresu školy

v období od úterý 6. dubna do úterý 27. dubna 2021.

Vyplněné a podepsané formuláře mohou rodiče doručit jedním z následujících způsobů:

poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry

osobním doručením do školy (v tomto případě je nutné se telefonicky objednat – 731 495 151, 604 335 499)

doručením do datové schránky – wszuwev

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)) – skola@zshabry.cz

K žádosti o odklad povinné školní docházky přiložte vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pokud je již máte.

Po přijetí žádosti bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno. Registrační čísla budou rodičům zaslána prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávou.

Výsledky (seznamy přijatých dětí) budou zveřejněny pod registračním číslem na webových stránkách školy a na vchodových dveřích školy.