Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Zápis dětí do 1. třídy se bude konat v pátek 8. 4. 2022 (13 – 16 hodin) v budově ZŠ, V Zahradách 18.

K zápisu vezměte s sebou vyplněnou žádost, kterou naleznete na webových stránkách školy nebo ji obdržíte v mateřské nebo základní škole, občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Zápis je určen pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku a pro děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Možnost přijetí ke školní docházce mají i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, pokud k žádosti o přijetí současně doloží doporučení školského poradenského zařízení a děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, pokud k žádosti o přijetí současně doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Pokud se někdo z vážných důvodů nebude moci dostavit, lze dohodnout nejbližší náhradní termín (tel. 569 441 230, 731 495 151).

Zápis do 1. třídy pro ukrajinské děti s dočasnou ochranou do Základní školy v Habrech pro školní rok 2022/2023 proběhne 23. 6. 2022  od 7.00 hod. do 15.00 hod. v nové budově Základní školy Habry ( 2.patro – ředitelna) – V Zahradách 18, Habry.
Potřebné tiskopisy jsou k dispozici v ZŠ a na webových stránkách: www.zshabry.cz