Výchovná poradkyně: Mgr. Zuzana Valová

Konzultační hodiny:

čtvrtek 10.30 – 11.00 hodin

pátek  7.30 – 8.00 hodin

nebo po předchozí domluvě (email, telefon)

Preventistka sociálně patologických jevů: Mgr. Pavla Novotná

konzultační hodiny:

pondělí  7.10 – 7.25 hodin

čtvrtek  13.30 – 14.00 hodin

nebo po předchozí domluvě (email, telefon)

Informační portály:

Přílohy