Pedagogický sbor:

Mgr. Jaroslava Bulánková – j.bulankova@zshabry.cz

Mgr. Jana Čermáková – j.cermakova@zshabry.cz

Mgr. Jiří Černý – j.cerny@zshabry.cz

Mgr. Eva Dytrychová – e.dytrychova@zshabry.cz

Mgr. Monika Hospodková – m.hospodkova@zshabry.cz

Mgr. Pavla Novotná – p.novotna@zshabry.cz

Ing. Marie Pátková – m.patkova@zshabry.cz

Mgr. Lukáš Pleskač – l.pleskac@zshabry.cz

Ing. Bc. Ludmila Sharabati – l.sharabati@zshabry.cz

Mgr. Jiřina Semerádová – j.semeradova@zshabry.cz

Mgr. Zuzana Valová – z.valova@zshabry.cz

asistentka pedagoga – Mgr. Zuzana Vávrová – z.vavrova@zshabry.cz

asistentka pedagoga – Dana Machotová – d.machotova@zshabry.cz

asistentka pedagoga – Gabriela Urbanová – g.urbanova@zshabry.cz