Název: Základní škola a Mateřská škola Habry
Adresa: V Zahradách 18, 582 81 Habry
Ředitelka školy: Mgr. Eva Doležalová
Telefony: 569 441 230,731 495 151,569 441 238  – starší budova
email:
skola@zshabry.cz
e.dolezalova@zshabry.cz
ID datové schránky: wszuwev
Mateřská škola
Adresa: Sportovní 184, 58281 Habry
Zástupkyně ředitelky pro MŠ: Lucie Čermáková, DiS.
email: l.cermakova@zshabry.cz
Telefon: 569 441 231
Školní družina
Adresa: Žižkovo náměstí 83, 58281 Habry
Telefon: 737 065 082
Školní jídelna
Adresa: Žižkovo náměstí 2, 58281 Habry
Vedoucí školní jídelny: Marie Prajznerová
Telefon:  569 441 282