1.6. – Oslava Mezinárodního dne dětí v MŠ

15.6. – Školkový výlet do Vilémova – Zvěřinec na statku

Závěrečné rozloučení s předškolními dětmi – 24.6 2022 v 17.hodin

27.6. – Pohádková cesta ve spolupráci se žáky 9.ročníku Základní školy Habry

28.6. – Rozloučení s žáky 9.ročníku v sokolovně

Prázdninový provoz MŠ bude od 6:30 – 15:30 hodin
Prázdninový provoz bude ukončen v pátek 22. července 2022 z důvodu oprav ve Školní jídelně
Srpen 2022 – provoz MŠ přerušen dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 ve znění novely vyhlášky č.43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání.

V době přerušení provozu MŠ (srpen) budou zákonní zástupci dětí od úplaty osvobození.
Rodiče, kteří nebudou v červenci dávat své dítě do MŠ a budou požadovat snížení úplaty za tento měsíc, si musí podat písemnou žádost o snížení úplaty. Úplata bude snížena o polovinu stanovené základní částky. Žádost je nutné podat do 17.6.2022.

29.8. 2022 – Schůzka rodičů nově přijatých dětí ( veškeré informace o schůzce budou zaslány na mailové adresy zákonných zástupců)