Září

1. 9. zahájení školního roku 2020/2021

3. 9. zahájení plaveckého výcviku – 3. a 4. ročník

4. 9. volba povolání – ÚP Havlíčkův Brod – 9. ročník

8. 9. dokončení projektu Knížka pro prvňáčka – 2. ročník

14. 9. třídní schůzka – 3. ročník