Červen

2. 6. Fotografování žáků

3. 6. Den dětí – promítání filmů

9. 6. Školní výlet – zámek Loučeň, Poděbrady – 3. a 4. ročník

9. 6. Zakončení projektu – „Knížka pro prvňáčka“ – 1. ročník

10. 6. Besídka pro důchodce v Tisu

13. 6. Školní výlet – hrad Ledeč nad Sázavou – 1. a 2. ročník

16. 6. Školní výlet – Praha – památky – 6. ročník

20. 6. Školní výlet Praha – 5. a 7. ročník

20. 6. Schůzka rodičů budoucích prvňáků

21. 6. Školní výlet Kutná Hora – 9. ročník

21. 6. Školní výlet Brno – 8. ročník

22. 6. Hrou proti AIDS – 9. ročník

23. 6. Projekt „Stavebka v kostce“ – volba povolání – 8. ročník

27. 6. Pohádková cesta MŠ – 9. ročník

28. 6. Rozloučení žáků 9.A

28. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře

29. 6. Pobyt v přírodě – 1. – 4. ročník

29. 6. Sportovní dopoledne – 5. – 9. ročník

30. 6. Předávání vysvědčení

Květen

Sběr papíru a pomerančové kůry

3. – 6. 5. Testování SCIO – trénink na přijímací zkoušky – 8. ročník

5. 5. Vybíjená Havlíčkův Brod  – 4. – 5. ročník

9. 5. a 16. 5. První pomoc do škol – 8. ročník

11. 5. KK Vysočiny Havlíčkův Brod – „Když hledání šustí“ – 4. ročník

16. 5. Dopravní hřiště Havlíčkův Brod – 4. ročník

17. 5. Testování ČŠI – Čj – 5. ročník

18. 5. Minikopaná – okresní kolo – TJ Jiskra Havlíčkův Brod – 8. – 9. ročník

19. 5. Testování ČŠI – M – 5. ročník

19. 5. Exkurze – ČOV – Havlíčkův Brod – 9. ročník

20. 5. Testování ČŠI – Dovednosti+dotazník – 5. ročník

23. 5. První pomoc do škol – 8. ročník

23. 5. – 27. 5. Škola v přírodě – Ujčov

26. 5. Botanika – exkurze Chaloupky – 6. a 7. ročník

27. 5. Zemědělství a lesnictví na Vysočině – krajské kolo – Jihlava – 8. ročník

31. 5. Preventivní program – Veselé zoubky – 1. ročník

Duben

5. 4. – 8. 4. Jarní výstava ve vestibulu školy od 8:00 do 16:00 hodin

5. 4. Den otevřených dveří, ukázkové hodiny v nové učebně cizích jazyků a přírodopisu

5. 4. Recitace – okresní kolo – Ledeč nad Sázavou

6. 4. Olympiáda D – krajské kolo

8. 4. Zápis do 1. třídy od 13:00 do 16:00 hodin

10. 4. Vítání občánků – Městský úřad Habry

12. 4. Matematická olympiáda – okresní kolo – AZ Centrum Havlíčkův Brod

20. 4. Štafetový pohár – ZŠ a MŠ Wolkerova Havlíčkův Brod – 3. – 5. ročník

21. 4. McDonald´s Cup – TJ Jiskra Havlíčkův Brod – 1. – 3. ročník

21. 4. SRPDŠ – od 14:45 h schůzka třídních důvěrníků,

od 15:30 h schůzky 1. stupeň, od 16:00 h schůzky 2. stupeň

22. 4. Čistá Vysočina – úklid Habrů a okolí – 6. – 9. ročník

25. 4. McDonald´s Cup – TJ Jiskra Havlíčkův Brod – 4. – 5. ročník

28. 4. Tutanchamonova hrobka – exkurze Brno – 6. ročník

Březen

1. 3. Matematická soutěž Pangea – školní kolo – 4. – 5., 8. – 9. ročník

3. 3. Recitace – okrskové kolo – DDM Junior Chotěboř

4. 3. Knížka pro prvňáčka – Krajská knihovna Havlíčkův Brod – 1. ročník

11. 3. Poběžte s Kuřetem na pomoc dětem z Ukrajiny

14. 3. Exkurze Parlament ČR – Praha – 9. ročník

18. 3. Matematický Klokan – 2. – 9. ročník

22. 3. Olympiáda D – okresní kolo – AZ Centrum Havlíčkův Brod

25. 3. Soutěž Poznej Vysočinu – Jihlava

28. 3. Olympiáda Čj – okresní kolo – AZ Centrum Havlíčkův Brod

29. 3. Prevence dětských úrazů – 3. ročník

30. 3. Vozidlo záchranné služby – 8. ročník

Únor

2. 2. Knížka pro prvňáčka – Krajská knihovna Havlíčkův Brod – 1. ročník

4. 2. Pololetní prázdniny

9. 2. Olympiáda Aj – okresní kolo – AZ Centrum Havlíčkův Brod – 9. ročník

14. – 18. 2. Jarní prázdniny

23. 2. Poznej Vysočinu – školní kolo – 8. – 9. ročník

25. 2. Recitace – školní kolo – 4. – 5. ročník

28. 2. Matematická soutěž Pangea – školní kolo – 6. – 7. ročník

28. 2. Jak se vaří kniha – Krajská knihovna Vysočiny – Havlíčkův Brod – 5. ročník

Leden

7. – 14. 1. Lyžařský výcvik – Zdobnice v Orlických horách

24. 1. Olympiáda D – školní kolo – 8. – 9. ročník

27. 1. Olympiáda Čj – školní kolo – 8. – 9. ročník

28. 1. Olympiáda Aj – školní kolo – 9. ročník

31. 1. Vydávání výpisu z vysvědčení

Prosinec

23. 12. – 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny

Listopad

3. 11. Florbal – okrskové kolo – Chotěboř – 6. – 7. ročník – zrušeno

8. 11. Národní testování – M – 9. ročník

8. 11. Pythagoriáda – školní kolo – 8. – 9. ročník

9. 11. První pomoc do škol – 9. ročník

9. 11. Pythagoriáda – školní kolo – 6. – 7. ročník

11. 11. Národní testování – OSP – 9. ročník

12. 11. Národní testování – Aj – 9. ročník

14. 11. Vítání občánků – MěÚ Habry

15. 11. Florbal – okrskové kolo – Chotěboř – 8. – 9. ročník – zrušeno

16. 11. Národní testování – Čj – 9. ročník

25. 11. SRPDŠ – zrušeno

28. 11. Rozsvěcení vánoční výzdoby města

Říjen

5. 10. Prales – 6. – 9. ročník

8. 10. Přírodovědné klání – Gymnázium Chotěboř – nominovaní žáci 2. stupně

13. 10. Přírodovědný klokan – 8. – 9. ročník

18. 10. Vozidlo záchranné služby – 9. ročník

21. 10. Sázení javorů na autobusové zastávce – I. oddělení ŠD

27. 10. a 29. 10. Podzimní prázdniny

Září

1. 9. zahájení školního roku 2021/2022

3. 9. volba povolání – ÚP Havlíčkův Brod – 9. ročník

7. 9. Knížka pro prvňáčka – Krajská knihovna Havlíčkův Brod – 2. ročník

8. 9.  exkurze – Planetárium Praha – 5. ročník

8. 9. Bezpečné chování na silnici – 1. – 4. ročník

9. 9. Zahájení výuky plavání – Havlíčkův Brod – 3. – 4. ročník

13. 9. Třídní schůzka – 3. ročník

14. 9. Aj workshop – 5. ročník

15. 9.  Bezpečné chování na silnici – 5. ročník

15. 9. Závislost – 6. – 7. ročník

15. 9. Ochrana majetku – 8. ročník

17. 9. Dědictví příštím generacím – projektový den ve škole – 6. – 7. ročník

23. 9. Knížka pro prvňáčka – Krajská knihovna Havlíčkův Brod – 2. ročník

23. 9. Ochrana majetku – 9. ročník

24. 9. Program prevence dětských úrazů – 4. ročník