Listopad

3. 11. Florbal – okrskové kolo – Chotěboř – 6. – 7. ročník – zrušeno

8. 11. Národní testování – M – 9. ročník

8. 11. Pythagoriáda – školní kolo – 8. – 9. ročník

9. 11. První pomoc do škol – 9. ročník

9. 11. Pythagoriáda – školní kolo – 6. – 7. ročník

11. 11. Národní testování – OSP – 9. ročník

12. 11. Národní testování – Aj – 9. ročník

14. 11. Vítání občánků – MěÚ Habry

15. 11. Florbal – okrskové kolo – Chotěboř – 8. – 9. ročník – zrušeno

16. 11. Národní testování – Čj – 9. ročník

25. 11. SRPDŠ – zrušeno

28. 11. Rozsvěcení vánoční výzdoby města

Říjen

5. 10. Prales – 6. – 9. ročník

8. 10. Přírodovědné klání – Gymnázium Chotěboř – nominovaní žáci 2. stupně

13. 10. Přírodovědný klokan – 8. – 9. ročník

18. 10. Vozidlo záchranné služby – 9. ročník

21. 10. Sázení javorů na autobusové zastávce – I. oddělení ŠD

27. 10. a 29. 10. Podzimní prázdniny

Září

1. 9. zahájení školního roku 2021/2022

3. 9. volba povolání – ÚP Havlíčkův Brod – 9. ročník

7. 9. Knížka pro prvňáčka – Krajská knihovna Havlíčkův Brod – 2. ročník

8. 9.  exkurze – Planetárium Praha – 5. ročník

8. 9. Bezpečné chování na silnici – 1. – 4. ročník

9. 9. Zahájení výuky plavání – Havlíčkův Brod – 3. – 4. ročník

13. 9. Třídní schůzka – 3. ročník

14. 9. Aj workshop – 5. ročník

15. 9.  Bezpečné chování na silnici – 5. ročník

15. 9. Závislost – 6. – 7. ročník

15. 9. Ochrana majetku – 8. ročník

17. 9. Dědictví příštím generacím – projektový den ve škole – 6. – 7. ročník

23. 9. Knížka pro prvňáčka – Krajská knihovna Havlíčkův Brod – 2. ročník

23. 9. Ochrana majetku – 9. ročník

24. 9. Program prevence dětských úrazů – 4. ročník