Ředitelka školy
Mgr. Eva Doležalová – e.dolezalova@zshabry.cz

Zástupkyně ředitelky
Mgr. Alena Kovaříková – a.kovarikova@zshabry.cz

Výchovná poradkyně
Mgr. Zuzana Valová – z.valova@zshabry.cz

Preventistka sociálně patologických jevů
Mgr. Pavla Novotná – p.novotna@zshabry.cz