Zájmové kroužky:

  • Kroužek informatiky pro 1. ročník
  • Kroužek anglického jazyka pro začátečníky – 1. a 2. ročník
  • Písemná a elektronická komunikace
  • Kroužek zábavné logiky a deskových her
  • Ateliér
  • Výtvarný kroužek
  • Kroužek redakce školního časopisu