Zájmové kroužky:

  • Kroužek anglického jazyka pro začátečníky – 2. ročník
  • Písemná a elektronická komunikace
  • Ateliér
  • Výtvarný kroužek
  • Kroužek redakce školního časopisu
image