Od 1. ledna 2022 dojde ke zvýšení úhrady stravného:

Mateřská škola:
do 6 let     
dopolední svačina – 9  Kč
oběd – 26 Kč
odpolední svačina – 9 Kč
pitný režim – 3  Kč

7 – 10 let
dopolední svačina – 10 Kč
oběd – 29 Kč
odpolední svačina – 9 Kč
pitný režim – 3 Kč

Základní škola:
7 -10 let 
– 29 Kč
11 – 14 let – 31 Kč
starší 15 let – 32 Kč

Cizí strávníci: 60 Kč
potraviny –32 Kč
věcná  režie – 7 Kč
zisk – 1 Kč
mzdová režie – 20 Kč