Dle vyhlášky č.107/2005 Sb., přílohy č.2 /finanční limity na nákup potravin/,
ve znění pozdějších předpisů,dochází k této úpravě stravného:

Mateřská škola:
do 6 let     
dopolední svačina – 7  Kč
oběd – 21 Kč
odpolední svačina – 8 Kč
pitný režim – 3  Kč

7 – 10 let
dopolední svačina – 8 Kč
oběd – 24 Kč
odpolední svačina – 8 Kč
pitný režim – 3 Kč

Základní škola:
7 -10 let 
– 24 Kč
11 – 14 let – 26 Kč
starší 15 let – 27 Kč

Cizí strávníci: 55 Kč
potraviny – 27 Kč
věcná  režie – 7 Kč
zisk – 1 Kč
mzdová režie – 20 Kč