Členy žákovského parlamentu jsou zástupci všech tříd od třetího ročníku. Schází se každý druhý týden. Žáci se snaží přednést své požadavky vedení žákovské samosprávy a vyučujícím a naopak požadavky vedení školy přenáší do svých tříd.

Termíny konání: pátek 700 h

Místo konání: knihovna II. patro

Zástupci jednotlivých tříd:

  1. A – N. Bártová, V. Karlík
  2. A – Ž. E. Musílková, E. Zadinová
  3. A – J. Krajíčková, E. Zezulová
  4. A – T. Císař, D. Hejkal
  5. A – V. Remar, V. Šotolová
  6. A – E. Hloušková, K. Pipek
  7. A – E. Černá, J. Dobrý