Členy žákovského parlamentu jsou zástupci všech tříd od třetího ročníku. Schází se každý druhý týden. Žáci se snaží přednést své požadavky vedení žákovské samosprávy a vyučujícím a naopak požadavky vedení školy přenáší do svých tříd.

Termíny konání: úterý  700 h

Místo konání: knihovna II. patro

Zástupci jednotlivých tříd:

  1. A – L. Holá, E. Zadinová
  2. A – N. Vojtěchová, E. Zezulová
  3. A – D. Hejkal, E. Hospodková
  4. A – V. Šotolová, N. Šourková
  5. A – P. Černý, J. Burýšek
  6. A – S. Kafková, T. Sojková
  7. A – T. Holcmanová, D. Vlčková