Kontakt: 737 065 082

Vychovatelky:
Blanka Lásková 
Dana Machotová
Andrea Vávrová

Úplata za ŠD

Od ledna 2018 přecházíme na bezhotovostní úhrady za stravování a úplaty za ŠD a MŠ. Úplata Vám bude každý měsíc stržena z Vašeho bankovního účtu na základě zřízeného souhlasu s inkasem.