Vedoucí školní jídelny: Marie Prajznerová
Kontakt: 569 441 282, m.prajznerova@zshabry.cz      
Kuchařky: Jaroslava Císařová, Zdeňka Kolářová
Pomocné kuchařky: Ludmila Bradová, Eliška Jechová

Informace k odhlašování obědů

Odhlašování obědů lze provádět přes internet v záložce objednávka obědů průběžně a nejpozději ráno do 7.30 hodin, v nejnutnějších případech lze také ráno do 7.30 telefonicky odhlásit oběd u  vedoucí školní jídelny p. Prajznerové (569 441 282).

Informace k online přihlášení obědů

Na webových stránkách v záložce objednávka obědů do řádku ID zadejte číslo napsané na stvrzence (záloha na čip), kterou jste obdrželi od p. Prajznerové. Do řádku heslo při 1. přihlášení napište slovo: heslo. Po přihlášení do programu si podle instrukcí  heslo změňte (do 1. řádku slovo heslo, do 2. řádku svoje nové heslo, do 3. řádku znovu svoje nové heslo a klikněte na odkaz změnit heslo).

Informace k objednávání obědů 

U vedoucí školní jídelny (p. Prajznerové) si v nejbližší době vyzvedněte čip za zálohu 100 Kč a přihlašovací údaje (ID) pro vstup na online přihlášení. Odkaz pro přihlášení je umístěn na úvodní webové stránce školy v záložce objednávka obědů.

Zřízení inkasa na stravné a úplaty za školní družinu a mateřskou školu

Od ledna 2018 přecházíme na bezhotovostní úhrady za stravování a úplaty za ŠD a MŠ. Je třeba, aby si každý rodič  dítěte, ve svém bankovním ústavu zajistil povolení inkasa za výše uvedenými účely a potvrzení zaslal třídním učitelům. Zřízení povolení inkasa je možno provést přímo v bance (banka potvrdí obdržený tiskopis) nebo přes internetové bankovnictví (je nutné  si  vygenerovat potvrzení a připojit ho k obdrženému tiskopisu). Potvrzení o zřízení inkasa je nutné do školy dodat do 7. prosince 2017, první platba na leden proběhne po 20. prosinci. Pokud naši školu (ZŠ a MŠ)navštěvují sourozenci, stačí 1 souhlas. Každý si pečlivě spočítá měsíční výši plateb a podle toho nastaví dostačující výši inkasa.

 

krajVysocina

Za veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Naše škola 2017 byl do školní kuchyně zakoupen nový moderní konvektomat RETIGO, typ B 1011. Pořízením konvenktomatu dojde k úspoře energií (až o 50 % nákladů), vody (až o 80 %), k úspoře finančních prostředků (konvektomat dokáže nahradit několik spotřebičů). Jídla připravená v konvektomatu jsou zdravější, zachovávají vitamíny a dochází k minimálním váhovým ztrátám masa při úpravě, pokrmy jsou udržovány v požadované teplotě a dokonalé konečné kvalitě.