Slavnostní zahájení prvňáčků

Prvňáčci slavnostně zahájili školní docházku 1. září v prostorách Městského úřadu Habry. Do první třídy letos nastoupilo 21 natěšených žáků. V zasedací místnosti MěÚ Habry je přivítala třídní paní učitelka Mgr. Jaroslava Bulánková, paní ředitelka Mgr. Eva Doležalová a pan starosta Luděk Kovařík. Po slavnostním přivítání se žáci 1. třídy přesunuli do své třídy, kde poprvé zasedli do školních lavic. Přejeme jim, aby se jim ve škole dařilo a na každý školní den se těšili tak, jako na ten první.

Comments are disabled.