Plán školních aktivit

září

5. 9. Zahájení plaveckého výcviku –  3. a 4. ročník

13. 9. Exkurze Praha – Poslanecká sněmovna, Národní muzeum – 9. ročník

19. 9. Běh parkem Budoucnost

25. 9. Prevence dětských úrazů – Havlíčkův Brod – park – Sady – 4. ročník

27. 9. Celoškolní projekt – Šipkovaná (cvičení v přírodě)

říjen

1. 10. Rodilý mluvčí

1. 10. Přespolní běh – Chotěboř

3. 10. Exkurze Planetárium Praha – 5. ročník

4. 10. Přírodovědné klání Gymnázium Chotěboř – soutěž 8. – 9. ročník

15. 10. Divadlo Ostrov – Čtyřlístek a talisman moci – Havlíčkův Brod – 1. – 2. ročník

15. 10. Workshop řemeslných dovedností – Chotěboř – 9. ročník

17. 10. Minikopaná – TJ Jiskra Havlíčkův Brod – 8. – 9. ročník

18. 10. Přírodovědný klokan 8. – 9. ročník

22. 10. ZOO Jihlava – Život savců – 8. ročník

24. 10. Stolní tenis – TJ Jiskra Havlíčkův Brod – 6. – 9. ročník

24. 10. Exkurze ČOV – Havlíčkův Brod – 8. ročník

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. Přehlídka SŠ – KD Ostrov Havlíčkův Brod

listopad

5. 11. Dopravní výchova – 4. ročník

6. 11. Africká savana – 6. -9. ročník

6. 11. Florbal – okrskové kolo – Chotěboř – hala G – 8. – 9. ročník

10. 11. Vítání občánků – MěÚ Habry

11. 11. Národní testování – M – 9. ročník

12. 11. Národní testování – OSP – 9. ročník

13. 11. Národní testování – Čj – 9. ročník

13. 11. Florbal – okrskové kolo – Chotěboř – hala G – 6. – 7. ročník

15. 11. Národní testování – Aj – 9. ročník

20. 11. OD – školní kolo – 9. ročník

21. 11. Schůzky SRPDŠ

21. 11. OČj – školní kolo – 8. – 9. ročník

25. 11. Prevence SPJ – Kyberšikana – 8. – 9. ročník

26. 11. Zdravá pětka – výchovně vzdělávací program – 2. – 3. ročník

26. 11. Exkurze – Poklad Inků + VIDA science centrum – Brno – 7. ročník

27. 11. Soutěž Rozumíte penězům – OA Havlíčkův Brod – 8. – 9. ročník

28. 11. Okrskové kolo ve florbale – ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod – 3. – 5. ročník

prosinec

1. 12. Rozsvěcení vánoční výzdoby

3. 12. Výchovně vzdělávací akce – Pravěk – 6. ročník

3. 12. Výchovně vzdělávací akce – Středověk – 7. ročník

6. 12. Exkurze – Salsburk – 2. stupeň

7. 12. Besídka pro důchodce v sokolovně

13. 12. Besídka pro ZOD Habry v jídelně ZOD

17. 12. Rodilý mluvčí

18. 12. Vánoční dílny v MŠ – projekt – 5. ročník

19. 12. Vánoční soutěže – 1. stupeň

20. 12. Vánoční soutěže – 2. stupeň

23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny

leden

10. 1. – 17. 1. Lyžařský kurz – Zdobnice v Orlických horách

20. 1. Prevence SPJ – Závislost – 6. ročník

20. 1. Prevence SPJ – Ochrana majetku – 7. ročník

21. 1. OČJ – okresní kolo – AZ Centrum Havlíčkův Brod

22. 1. Divadélko pro školy – Pohádka ze starého mlýna – 1. stupeň

27. 1. Pythagoriáda – školní kolo – 5. – 8. ročník

28. 1. Zeměpisná olympiáda – školní kolo – 6. – 9. ročník

30. 1. Vydávání výpisu z vysvědčení

31. 1. Pololetní prázdniny

únor 

11. 2. Bruslení – Světlá nad Sázavou – 6. – 9. ročník

11. 2. Interaktivní program – První pomoc pro mrňousky – nemocnice

Havlíčkův Brod – 1. – 2. ročník

12. 2. Preventivní program – Prevence dětských úrazů – 3. ročník

13. 2. Bruslení – Světlá nad Sázavou – 3. – 5. ročník

18. 2. Olympiáda Aj – okresní kolo – AZ Centrum Havlíčkův Brod

19. 2. Matematická soutěž Pangea – školní kolo – 6. – 9. ročník

20. 2. Poznej Vysočinu – školní kolo – 8. – 9. ročník

25. 2. Recitace – okrskové kolo – DDM Junior Chotěboř

26. 2. Olympiáda Z – okresní kolo – Gymnázium Havlíčkův Brod

26. 2. Matematická soutěž Pangea – školní kolo – 4. – 5. ročník

březen

2. 3. První pomoc do škol – 8. ročník

3. 3. Bruslení – Světlá nad Sázavou – 6. – 9. ročník

4. 3. Veselé zoubky 2020 – preventivní program – 1. – 2. ročník

4. 3. Projekt – Adopce na dálku – beseda – 6. – 9. ročník

9. 3. – 13. 3. Jarní prázdniny

16. 3. První pomoc do škol – 8. ročník

17. 3. Hodiny Aj s rodilým mluvčím – 8. – 9. ročník

18. 3. První pomoc do škol – 8. ročník

31. 3. Den otevřených dveří

Poslední termín odevzdání přihlášek na SŠ

Soutěž Poznej Vysočinu – krajské kolo – 8. – 9. ročník

Festival Jeden svět (lidská práva) – 8. ročník

Matematický klokan – 2. – 9. ročník

Besídka v Tisu – 1. stupeň

Projekt Knížka pro prvňáčka – 1. ročník – Krajská knihovna

Projekt Prevence dětských úrazů – 3. ročník

Okresní kolo v dějepisné olympiádě

Florbal – krajské kolo – Jihlava – 4. – 5. ročník

duben

31. 3. – 3. 4. Jarní výstava

3. 4. Zápis do 1. třídy

9. 4. – 10. 4. Velikonoční prázdniny

16. 4. Schůzky SRPDŠ

První pomoc do škol – 8. ročník

Anglické divadlo – Chotěboř

Pythagoriáda – školní kolo – 5. – 8. ročník

Všeználek – okrskové kolo – DDM Junior Chotěboř – 5. ročník

Čistá Vysočina – úklid Habrů a okolí – 6. – 9. ročník

Přijímací řízení na SŠ – 1. termín

Vítání občánků – MěÚ Habry

Velikonoční pohádka – KD Ostrov Havlíčkův Brod – 1. a 2. ročník

Přijímací řízení na SŠ – 2. termín

Přijímací řízení na osmiletá gymnázia – 1. termín

Přijímací řízení na osmiletá gymnázia – 2. termín

Prevence SPJ – Hrou proti AIDS – 9. ročník

Úřad práce – volba povolání – ÚP Havlíčkův Brod – 8. ročník

McDonalďs Cup – TJ Jiskra Havlíčkův Brod – 1. – 3. ročník

Štafetový pohár – ZŠ a MŠ Wolkerova Havlíčkův Brod – 3. – 5. ročník

Projekt – Knížka pro prvňáčky – Krajská knihovna Havlíčkův Brod – 1. ročník

Vybíjená – ZŠ a MŠ Wolkerova Havlíčkův Brod – 6. ročník

květen 

25. – 29. 5. Škola v přírodě – penzion Slunečno – Český ráj – Dobšín

Soutěž Zemědělství a lesnictví na Vysočině – KK – Jihlava – 7. ročník

McDonalďs Cup – TJ Jiskra Havlíčkův Brod – 4. – 5. ročník

Vybíjená – ZŠ a MŠ Wolkerova Havlíčkův Brod – 4. – 5. ročník

Soutěž Stavíme z Merkuru – Jihlava – 9. ročník

Fotografování žáků

Krásky a babice – přírodovědný program – Horní Krupá – 6. ročník

Vodní život – přírodovědný program – Horní Krupá – 7. ročník

Trénink na přijímací zkoušky – Čj – 8. ročník – přihlášení žáci

Trénink na přijímací zkoušky – M – 8. ročník – přihlášení žáci

Trénink na přijímací zkoušky – OSP – 8. ročník – přihlášení žáci

Vzdělávací program – Lesní družstvo Chraňbož – 6. ročník

Pythagoriáda – okresní kolo – AZ Centrum Havlíčkův Brod – 5. a 8. ročník

Pythagoriáda – okresní kolo – AZ Centrum Havlíčkův Brod – 6. a 7. ročník

Vozidlo záchranné služby – zakončení kurzu – 8. ročník

Den dětí – promítání filmu v sokolovně

červen

25. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře

26. 6. Rozloučení žáků 9. ročníku se ZŠ

30. 6. Předávání vysvědčení

Školní akademie

Školní výlet – údolí Doubravy, Lichnice – 6. ročník

Školní výlet – Brno, hrad Veveří, přehrada – 8. ročník

Školní výlet – zámek Loučeň, Poděbrady – 4. a 3. ročník

Školní výlet – ZOO Jihlava – 1. a 2. ročník

Školní výlet – Praha – letiště, památky – 7. ročník

Krajská knihovna – Knížka pro prvňáčka – zakončení projektu

– Havlíčkův Brod – 1. ročník

Školní výlet – Praha – 5. ročník

Školní výlet – Brno – 9. ročník

Dopravní hřiště – zakončení dopravní výchovy – zimní stadion Havlíčkův Brod

– 4. ročník

Pohádková cesta MŠ – 9. ročník

Projekt SPŠS Havlíčkův Brod – Stavebka v kostce – 8. ročník

Celoškolní projekt – Pochod v přírodě

Třídy
I.A – tř. uč. Mgr. Eva Dytrychová

II.A – tř. uč. Mgr. Jaroslava Bulánková

III. A – tř. uč. Mgr. Zuzana Valová

IV. A – tř. uč. Mgr. Jiří Černý

V. A – tř. uč. Mgr. Jiřina Semerádová

VI.A – tř. uč. Ing. Bc. Ludmila Sharabati

VII.A – tř. uč. Ing. Marie Pátková

VIII.A – tř. uč. Mgr. Monika Hospodková

IX.A – tř. uč. Mgr. Pavla Novotná