Zahájení školního roku 2020/2021:

Pro první třídu se uskuteční slavnostní zahájení školního roku na Městském úřadě v Habrech v úterý 1. září 2020 v 8.00 hodin (školní batoh s sebou).

Ostatní žáci zahájí školní rok v 8.30 hodin ve třídách ZŠ.

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covidu -19

  • provoz bude zahájen standardním způsobem
  • ve škole budou realizovaná zvýšená hygienická a protiepidemická opatření
  • nebude od žáků vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti
  • nebude vyžadováno nošení roušek v prostorách školy, školní družiny a školní jídelny
  • přesun a pohyb žáků po škole bude minimalizován
  • pokud žák bude vykazovat příznaky infekčního onemocnění, nebude do budovy vpuštěn
  • pokud se vyskytnou příznaky v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce dítěte na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy
  • zákonným zástupcům a cizím návštěvníkům bude vstup do budovy umožněn pouze se svolením ředitelky školy

 

Napsat komentář