Anglický jazyk – workshop

Pro žáky 5. ročníku se v úterý 14. 9. 2021 uskutečnil workshop se zaměřením na anglický jazyk. Workshop byl realizován v rámci projektové aktivity zajišťované Královskou stezkou. Dvě lektorky jazykové školy měly pro žáky připravené aktivity na 4 vyučovací hodiny. Cílem workshopu bylo posílení pozitivní motivace žáků k učení se anglického jazyka. Během dopoledne se žáci seznamovali s možnostmi využití cizího jazyka během života – podmínka vykonávání některých profesí, podmínka úspěšného absolvování studia, možnosti získání lukrativnějšího zaměstnání, možnosti cestování, komunikace v zahraničí atd. Jednou z dopoledních aktivit byla komunikace žáků přes aplikaci Skype s rodilými mluvčími na základě připravených otázek. Žáci během aktivity ztratili ostych a obavy z komunikace s cizinci. Prostřednictvím připravených aktivit se žáci seznamovali s geografií, kulturou a typickými znaky některých anglicky mluvících států. Páťáci se do činností velmi aktivně zapojovali a po skončení akce si vyměňovali své pocity ze zajímavého dopoledne.

Comments are disabled.