Modernizace odborné výuky na ZŠ Habry

 

Naše škola se zapojila do projektu s názvem „Modernizace odborné výuky na ZŠ Habry“ (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012729), který byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu bylo vybudování odborné multifunkční učebny cizích jazyků a přírodních věd odpovídající současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování.

Součástí učebny je 24 žákovských počítačových stanic s výsuvnými monitory a set sluchátek s mikrofonem. V učebně je naistalován testovací a hlasovací modul a interaktivní dotykový panel Optoma. Celá učebna je ozvučena.  Učitelské stanoviště je vybavené multimediálním all – i – one počítačem s velkou dotykovou obrazovkou a sekundárním monitorem pro komfortní výuku. Klíčové vlastnosti a funkce učebny jsou – odeslání učitelské obrazovky žákům, náhledy žákovských obrazovek pro učitele, poslech všech nebo vybraných žáků, komunikace mezi učitelem a jednotlivými žáky, tvoření skupin žáků pro poslech a chat, zobrazení požadavku žáka na pomoc od učitele, postupné monitorování žákovských obrazovek, diskrétní poslouchání žáků, dálkové ovládání žákovských počítačů, omezování a blokování přístupu na vybrané webové stránky. Ve vyučovacích hodinách je dále možno využít vizualizér a tiskárnu.

K výuce přírodních věd je naistalován demonstrační stůl s laboratorním zdrojem a mycím centrem. Celá učebna je vybavena novým nábytkem – lavice, židle, policové i uzavřené skříně. Estetický vzhled učebny je doplněn barevnými nástěnkami sladěnými s nábytkem. Nově byly pořízeny pomůcky k výuce přírodopisu, z nichž nejhodnotnější je model lidské kostry uložený ve speciální prosklené skříni.

V případě vzdělávání žáka s tělesným handicapem byl v rámci projektu pořízen schodolez.

 

Comments are disabled.