Ekocentrum Chaloupky – vzdělávací program

Dne 25. 6. 2022 se žáci 6. A a 7. A zúčastnili přírodovědného výukového programu v Ekocentru Chaloupky v Horní Krupé. Pro žáky 6. A byl lektorkou ekocentra připraven botanický program Krásky a babice na louce. Žáci poznávali nové byliny a určovali jejich lékařské využití.

Pro žáky 7. A byl vybrán výukový program Život ve vodě. Tato výuka se jim velmi líbila, neboť v holínkách hledali v krupském potoce bezobratlé a ve venkovní učebně potom určovali podle klíče jednotlivé zástupce.

Po třech a půl hodinách výuky odjížděly obě skupiny žáků do Habrů s novými vědomostmi.

Comments are disabled.