Návštěva hejtmana Kraje Vysočina ve škole

V pátek 11. 6. při návštěvě našeho města zavítal k nám do školy hejtman Kraje Vysočina Mgr. Vítězslav Schrek. Měli jsme tak možnost ukázat panu hejtmanovi novou učebnu cizích jazyků a přírodních věd. Vybraní žáci 5. A pod vedením paní učitelky Moniky Hospodkové předvedli aktivity s využitím moderní techniky při ukázkové hodině anglického jazyka. Všem přítomným, včetně pana hejtmana, se nově vybavená učebna líbila, ocenili výkony žáků a technické dovednosti paní učitelky.

Comments are disabled.