Setí ředkviček

Po návratu k prezenční výuce je pro žáky pobyt ve škole vzácností, tudíž se většina z nich do školy opravdu těší a aktivity se svými spolužáky si ve škole užívají.

V současné době se snažíme nejen dohánět učivo a získávat podklady pro závěrečnou klasifikaci, ale do výuky zařazujeme i prožitkové aktivity. Jednou z takových aktivit bylo setí ředkviček. Žáci 4. A si při vyučovacím předmětu – Svět práce zaseli do sadbovačů semena ředkviček. Nyní se společně o rostlinky ředkviček pravidelně starají. Zalévají je, vyjednotili je a nyní každý den porovnávají, komu rostou rychleji a netrpělivě očekávají, kdy budou moci svoje ředkvičky sklízet.

Comments are disabled.