Projektový den – Šablony III – Dědictví příštím generacím

V rámci projektu Zjednodušené vykazování – Šablony pro ZŠ a MŠ III se v pátek 17. 9. uskutečnil pro žáky 6. a 7. ročníku projektový den s názvem Dědictví příštím generacím.  Projektový den byl realizován ve spolupráci s Ekocentrem Chaloupky Horní Krupá a byl zaměřen na témata: šetrné chování k přírodě, odpady jejich třídění a recyklace, minimalizaci vzniku odpadů. Cílem projektového dne bylo, aby si žáci uvědomili nutnost šetrného chování k přírodě. Žáci si během aktivit vyplnili dotazník zaměřený na ekologické chování jedince, zjišťovali svoji tzv. ekologickou stopu – eko stopu. Při modelových nákupech si měli povšimnout, kolik zbytečných obalů běžně přinášejí domů společně s každodenním nákupem a jak by měl poučený zákazník nakupovat, aby při nákupu vznikalo co nejmenší množství opadů. Opakovali si informace týkající se třídění a recyklace odpadů. Zamýšleli se například nad otázkami: Zda je lepší odpady ukládat na skládku či je likvidovat ve spalovnách? Jak mohu já každý den přispět k ochraně životního prostředí? Věříme, že po absolvování všech aktivit projektového dne, naši žáci na příští nákup vyrazí s vlastní látkovou taškou, budou nakupovat výrobky obsahující co nejmenší množství obalového materiálu, budou pečlivě třídit odpad atd. a těmito aktivitami budou každý den přispívat k ochraně životního prostředí.

 

Comments are disabled.