Zahájení školního roku 2021/2022

Všichni žáci a pedagogičtí pracovníci zahájili, za zvýšených hygienických a protiepidemických opatření, nový školní rok ve středu 1. září 2020. Pevně doufáme, že letošní školní rok bude podstatně klidnější než ten minulý, že budeme učit převážně prezenční formou a vše se nám podaří zvládnout.

Žáci 1. A třídy zahájili svůj první školní den tradičně na radnici Městského úřadu Habry. Brzy ráno se ještě naposledy se svými rodiči s jiskřičkami v očích a plni očekávání shromáždili v obřadní síni městské radnice, kde je slavnostně přivítala ředitelka školy Mgr. Eva Doležalová a starosta města pan Luděk Kovařík. Vyslechli také hezké pásmo básniček, říkanek a písniček, které si pro ně připravili starší spolužáci.

Potom se společně s novou paní učitelkou odebrali do své třídy. Malí prvňáčci  usedli poprvé do školních lavic, na kterých měli připravené učebnice a ostatní školní potřeby. Po celou první třídu je povede zkušená paní učitelka Mgr. Eva Dytrychová, která předala prvňáčkům i jejich rodičům hned první den potřebné informace, návody a rady. Všichni si přejeme, aby přechod malých školáků z mateřské školy do školy základní byl plynulý, aby se prvňáčci do školy těšili, byli šťastní a veselí.

Žáci 2. a 9. ročníku zahájili nový školní rok s třídními učitelkami ve třídách. První den byl krátký, ale plný ruchu. Žáci si vzájemně sdělovali prázdninové zážitky a konstatovali, že dny volna jsou nenávratně za námi.

Letos nastoupilo 163 žáků do 9 tříd, pedagogický sbor tvoří 13 vyučujících, 3 vychovatelky školní družiny a 3 asistentky pedagoga.

Žáci 9. ročníku naposledy zahájili školní rok na základní škole. Mají před sebou nelehký úkol – dobře si zvolit střední školu nebo učební obor, do kterých nastoupí od příštího školního roku. Jejich rozhodování nebude jednoduché a k tomu jim přejeme hodně úspěchů a šťastnou volbu.

 

 

Comments are disabled.