Cambridge English

V minulém školním roce probíhaly na naší škole kurzy anglického jazyka Cambridge English pouze v páté a deváté třídě, kde žáci začínali nové úrovně. K závěrečným zkouškám se přihlásila Elena Hospodková (kurz Fun for Movers), Tereza Karlová, Simona Vencová a Denisa Vlčková (všechny kurz KET). Všechny čtyři žákyně zkoušky úspěšně složily a 9. září jim byl slavnostně předán certifikát o získané jazykové úrovni. Všem gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

V tomto školním roce budou otevřeny celkem 4 kurzy. Nově budou na naší škole začínat svůj kurz i žáci 4.třídy. Další kurzy budou probíhat v páté, šesté, sedmé a osmé třídě. Doufáme, že situace bude příznivá, a i další účastníci kurzů budou mít možnost na konci školního roku skládat své zkoušky.

Comments are disabled.