Volba povolání

Žáci 9. ročníku se v pátek 3. 9. zúčastnili vzdělávacího programu informačního poradenského střediska Úřadu práce Havlíčkův Brod poskytujícího informační a poradenské služby kariérového poradenství. V první teoretické části deváťáci získali informace o síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v celé ČR, oborech studia, jejich obsahu, formách studia, přijímacích i studijních podmínkách. Ve druhé části dopoledního programu si vypracovali dotazník zájmů, jehož vyhodnocení individuálně s každým žákem rozebíraly 2 pracovnice informačního poradenského střediska. Na základě výsledků profilování zájmů konzultovaly se žáky možná povolání, nároky a požadavky na jednotlivá povolání, pracovní činnosti jednotlivých povolání, vzdělanostní předpoklady a způsobilosti pro výkon povolání, osobnostní a zdravotní předpoklady pro výkon povolání, uplatnitelnost a perspektivy jednotlivých povolání na trhu práce. Aktivity související s volbou dalšího studia budou žáky 9. ročníku provázet celý školní rok a měly by jim usnadnit volbu budoucího povolání.

Comments are disabled.